Chip og hestepas

Det er lovpligtigt at hesten har et hestepas


Det har siden 1. januar 2012 været lovpligtigt at have hestepas, indeholdende medicinsider, på alle heste. Det indebærer at hesten entydigt kan identificeres enten ved hjælp af et brændemærke, frysemærke eller chip. Det har siden 1. marts 2010 været ulovligt at brændemærke heste i Danmark og alle heste som får udstedt et pas i Dk skal altså chipmærkes for at kunne identificeres (med mindre de har brænde eller frysemærke i forvejen). Medicinsiderne anvendes til at notere medicin fra listen af ”uundværlige stoffer til hest” og notere hvorvidt hesten er et slagtedyr eller ej.
Se mere om regler for hestepas her:


Efter 28. januar 2022 er det ikke længere muligt på eget initiativ at udelukke heste fra konsum (slagtning).
Se mere på fødevarestyrelsens hjemmeside: