Er min hest et produktionsdyr eller en hobbyhest??

Alle heste fødes som produktionsdyr, hvilket betyder, at der gælder de samme regler mht. medicinering og slagtning af din hest som for en ko eller gris. Hvis din hest ikke er udelukket fra slagtning til konsum, skal hver medicinering følges af en tilbageholdelsesseddel, som skal følge hesten i 5 år efter behandling. Desuden skal ejer have bestået et medicinhåndteringskursus eller have min. 6 måneders sammenhængende fuldtidsarbejde med dyr, for at efterbehandle hesten med bl.a. penicillin eller smertestillende, som dyrlægen har ordineret. Dette gælder også, hvis ejer skal have udleveret ormekur til hesten.

Hvornår skal hesten udelukkes fra slagtning til konsum?
Hesten skal udelukkes hvis;

  • Dyrlægen behandler hesten med medicin, hvor der ikke er en tilbageholdelsestid, hvorfor hesten ikke må anvendes til konsum.

Det er pr. 28 januar 2022 ikke længere muligt på eget initiativ at udelukke heste fra konsum. Læs mere herom på fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/Regler_for_heste_i_konsum.aspx