Endoskopi af luftveje

"Min hest hoster når jeg varmer den op...er det normalt?"

Vi ser desværre ofte heste med luftvejsproblemer og specielt i vinterhalvåret ser vi en overvægt at heste der hoster. Ganske simpelt kan det siges at hoster hesten, kan den ikke præstere optimalt.

Luftvejslidelser kan skyldes mange forskellige ting. Det kan skyldes medfødte eller erhvervede defekter af luftvejene (strubepiber, svælgkollaps, cyster..). Det kan opstå pga. en infektion med virus eller bakterier.
Årsagen kan også skyldes en påvirkning fra miljøet (allergisk reaktion). Det kan være en svampe- eller pollenallergi, hvor hesten er blevet udsat for det samme agens igennem længere tid, og pludselig udvikler et allergisk respons i form af et eller flere akutte tilfælde af astmatisk bronkitis.

Specielt ved bilyde fra luftvejene, længerevarende luftvejslidelser, eller hvis hesten ikke præsterer som den bør, kan vi
via endoskopet visualiserer næsehulen, luftposer, svælg, strubelåg, luftrør og de to hovedbronchier i lungerne for evt. at klarlægge en årsag.
Det er muligt at udtage skylleprøver og biopsier, for at påvise bakterier, analysere celler og undersøge vævets tilstand mikroskopisk. Analyse af cellerne fra luftvejene er medvirkende til at differentiere mellem allergi og infektion hos hoste-heste.

Hvornår skal vi endoskoperer luftvejene:

  • Hoste
  • Flåd fra næsen (Enkelt eller begge næsebor. Mucus, pus, blod, foderrester)
  • Bilyd ved vejrtrækningen
  • Hævelse af hovedet
  • Besværet vejrtrækning (dyspnø)
  • Nedsat præstation