Medicinske behandlinger af hesten

Medicinske behandlinger dækker over behandlinger af de sygdomme vi konfronteres med til dagligt og i vagten, hvor behandlingen ikke kræver kirurgi.

* Sandkolik


* Kolik


* Kværke


* Mallenders/Sallenders


* Forfangenhed