Insemination

Scanning af tidlig drægtighed
Scanning af tidlig drægtighed

Hoppens æggestok og livmoder scannes, for at vurdere om hun er tæt på ægløsning. Dette gøres ved at notere sig størrelsen på æggene i æggestokkene og vurdere udseendet af livmoderen, sammenholdt med om hoppen udviser ydre brunsttegn. Æggene bliver typisk mellem 35-60 mm før de er modne og løsnes ind i æggelederen der fører til livmoderen. Hos de fleste hopper løsnes der kun et æg, men der er risiko for at der løsnes to æg og derved risiko for en tvillingedrægtighed. Der er stor variation mellem hopper og igen er det vigtigt at holde optegnelser. Hopperne scannes typisk hver dag i brunsten for at følge æggenes udvikling. Det er vigtigt at hoppen insemineres så tæt på ægløsningen som muligt, for at sædcellerne kan befrugte ægget.

Sæden tilsendes fra en hingstestation og er enten kølesæd eller frostsæd. Kølesæd tappes og afsendes til hoppen, så denne kan insemineres senest dagen efter tapning. Kølesæd har generelt en god holdbarhed i hoppen og drægtighedsprocenter er normalt høj. Derfor anbefales det, når det er muligt, at inseminere med kølesæd. Frostsæd er mindre holdbart i hoppen og hun skal derfor scannes 3-4 gange i døgnet, så hun kan insemineres kort tid efter ægløsning. Ved insemination med kølesæd insemineres hoppen optimalt inden ægløsning, så der ligger sædceller klar til befrugtning. Frostsæd kan opbevares på frost i flere år og kan produceres uden for avlssæsonen. Nogle hingste er også konkurrenceheste og er derfor ikke altid hjemme på hingstestationen. I de perioder kan der afsendes frostsæd. Frostsæd gør det også muligt at bedække med en afdød hingst.

Drægtighedsscanning
Efter at hoppen er blevet insemineret anbefaler vi, at hun bringes ind til drægtighedsscanning 14-18 dage efter ægløsning. På dette tidspunkt kan en evt. tvillingedrægtighed påvises og det ene af fostrene kan forsøges klemt. Tvillingedrægtigheder er meget uønskede da de som regel ender i abort, svagt fødte føl og problemer ved fødslen. Efter at hoppen er scannet drægtig på 14-18 dagen med et foster, kan det være en fordel at kontrolscanne drægtigheden på dag 30, da de fleste aborter sker tidligt i forløbet.
Yderligere scannes drægtigheden ofte igen ved dag 70-90, da der på dette tidspunkt kan tegnes en foster/føl forsikring. Hopper er drægtige i 335 dage (11 måneder), men det er ikke unormalt at de foler en uge før eller 2-3 uger efter termin.