Vaccinationsregler for islandske heste

Ved kåringer, klubarrangementer og stævner med status A, B, C og D i Danmark, gælder følgende vaccinationsregler:

1. basisvaccination efterfulgt af
2. basisvaccination som gives fra 21-92 dage efter 1. basisvaccination
3. booster vaccination som gives indenfor 7 måneder efter 2. basisvaccination
Herefter skal hesten vaccineres årligt. Det betyder maks. 365 dage efter 3. basisvaccination (booster vaccinationen).

Enhver vaccination (booster/årlig vaccination) skal altid være givet senest 7 dage før ankomst til stævnepladsen (dvs. man først må deltage på dag 8).

Alle vaccinationer skal gives i henhold til vaccinens godkendelse. Oplysninger om vaccinens godkendelse fremgår af lægemiddelstyrelsens produktgodkendelse. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Internationale stævner:

Enhver vaccination (booster/årlig vaccination) skal altid være givet senest 7 dage før ankomst til stævnepladsen (dvs. man må først deltagelse på dag 8).
Heste må starte kåring og stævne mellem 2. og 3. vaccination.
Heste med korrekt basisvaccination før 1.1.2005 er fritaget for kravet om 3. booster vaccination.

Ved WRL/DRL stævner samt alle FEIF-kåringer i DK gælder FEI’s vaccinations regler, det vil sige basisvaccineret som ovenfor beskrevet og sidste vaccination skal være givet indenfor de sidste 6 mdr. og 21 dage, dog ikke indenfor de sidste 7 dagen op til ankomst på stævnepladsen.

Det er vigtigt, at man som rytter er opmærksom på, hvilke vaccinationsregler der gælder i det enkelte land.

Ny-importerede heste fra Island
Heste, der er importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for ovenstående regler.

Ligger importen udover de 28 dage skal hesten have 1. og 2. basisvaccination for at kunne starte stævner og stille til kåring.

Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.

Mere info kan findes på www.islandshest.dk