Vaccinationsregler for travheste

Dansk Travsports Centralforbund:

I følge gældende regler skal alle heste og ponyer, der opstaldes og startes på danske travbaner være vaccineret mod influenza. Specifikt for startheste gælder at vaccination skal være udført senest på anmeldelsesdagen

Vaccinationsprogrammet består af tre vaccinationer, der gives med følgende interval:

Vaccine I: Kan gives fra hesten/ponyen er fem måneder gammel.

Vaccine II: Skal gives minimum 21 dage og maksimalt 60 dage efter vaccine I.

Vaccine Booster: Skal gives mnimum 120 dage og maksimalt 180 dage efter vaccine II.

Revaccination foretages årligt, indenfor 365 dage efter sidste vaccination.

Overskrides fristen for vaccinationerne skal hesten starte forfra på vaccinationsprogrammet.

For travheste/ponyer gælder det, at de kan bringes til start efter udført vacc I og vacc II inden anmeldelsesdagen.

Vaccination I og II skal være tilendebragt senest ti dage før hesten opstaldes, trænes eller starter på en dansk travbane.
Karenstiden til start efter en vaccination er mindst fem døgn.

Dokumentation for udført vaccination skal indsendes til det respektive travselskab eller Centralforbundet. Kun registrering i Trav Data er gyldig dokumentation for vaccinationen.

For mere info: